Wilkanów - Strona główna
Proboszczem parafi jest ks. Marian Prochera. Wyremontował po powodzi całą plebanię (zbudowaną przez hrabstwo Althanów). Nad drzwiami wejściowymi jest wyryty napis: " Karol Hrabia von Althan Wilkanów Jaworek zleciły budowę tego budynku wyłącznie na własny koszt Józefowi Knappe Józefowi Knittig na większą chwałe Boga IS.D. E. F. U. I. L. B. G. K. I. W." .

Plebania


Kościół również jest czynnie remontowany, wyremontowane zostały dwudzistoczterogłosowe organy jedne z nielicznych mające możliwość grania na głosie obojowym, olbrzymia ambona i inne. Obok kościoła znajdują się "już" ruiny najładniejszego z pałaców w Kotlinie Kłodzkiej. Była rezydencja letnia hrabiostwa von Althanów.

KościółKościół św. Jerzego został zbudowany z kamienia w 1516 r. na miejscu drewnianego, wymienionego w 1384 r. Przebudowano go w latach 1696-1701 r., m.in. przeprowadzona dość nieporadna barokizacja przez Jakuba Carove (wciągnięte do wewnątrz przypory).

Wieża kwadratowa z jednoprześwitowym hełmem cebulastym, nad korpusem - dach dwu spadowy. Oświetlenie dochodzi z dwóch rzędów okien, przy czym górne są półkoliste, a dolne owalne. Prezbiterium kończy się wielobocznie. Dość obfite i wartościowe jest wyposażenie wnętrza, zdobnego w bogate polichromie geometryczne. We wnęce od północy stoi późnogotycka z XV/XVI w. rzeźba z kręgu Pięknych Madonn, obok - barokowy Święty Jan Nepomucen. Rodzina Ludzka przy tabernakulum na ołtarzu głównym oraz rzeźby św. Grzegorza (z lewej) i Melchizedecha, jak też piękna ambona z przycupniętymi jakby przy parapecie kosza ewangelistami, nadto figury dekorujące baldachim, to dzieło Michała Klara z około 1730 r. Inne rzeźby noszą piętno ludowości. Freski i obraz św. Jerzego namalował F. Bartsch, zaś św. Katarzyny - to niezła kopia pracy P. Brandla z Pragi. Reszta elementów także barokowo-rokokowa. Z końca XVIII w. pochodzą snycerskie stacje Drogi Krzyżowej, wykonane w Tyrolu. Na placyku przed kościołem wznosi się kamienna, trójsłupowa kompozycja figuralna z 1770 r. Przedstawia ona MB z Dzieciątkiem, flankowaną przez św. Jana i św. Pawła (jedna z figur została skradziona). Nieco dalej, przy bocznej drodze, zachował się ładny drewniany dom nr 138 z balkonikiem (dawny szpital).